Kontakty

ELBO TRADE, s. r. o., 

930 14 Mad č. 207

IČO: 43 984 321
DIČ: 2022536857
IČ DPH: SK2022536857
zap. v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava, vl. č. 21403/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

S&M Mad Slovakia, s. r. o.,

930 14 Mad 207

IČO: 52 103 595
DIČ: 2120891102
IČ DPH: SK2120891102
zap. v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava, vl. č. 43484/T, (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: